Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek
Általános szerződési feltételek

Az Általános Szolgáltatási Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák Balatonhelp Nonprofit Kft.  (székhely: 8226 Alsóörs, Alkotás köz 1. adószám: ​ 27101991-2-19), mint szolgáltató (“Szolgáltató”) által üzemeltetett webáruház használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal.

 

Szolgáltató adatai:

 

A szolgáltató neve: Balatonhelp Nonprofit Kft.

A szolgáltató székhelye: 8226 Alsóörs, Alkotás köz 1.

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: 8226 Alsóörs, Alkotás köz 1.

Cégjegyzékszáma: 19-09-520822

Adószáma: 27101991-2-19

Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve (cégbíróság): Veszprémi Törvényszék Cégbírósága

Telefonszámai: +36 30 538 2151

Email: balatonhelp@balatonhelp.hu

Szállítási partner, partnerek megnevezése: GLS; Postai csomag;

Személyes átvételei lehetőség:

Megrendelések teljesítésének átlagos ideje 2-14 munkanap

Webáruház domain: 

A szerződés nyelve: magyar

 

Alapvető rendelkezések

1.1.  A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat​       értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

 

2./ A MEGVÁSÁROLHATÓ TERMÉKEK, SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE:

Kínálatunkban elsősorban ruházati és textil termékek szerepelnek, de kínálunk egyéb támogatói termékeket is. Minden termékünk logózott, értékesítése a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata és Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatását szolgálja.

3./ A KÍNÁLT TERMÉKEK AZ ALÁBBIAK SZERINT KATEGORIZÁLHATÓK

 • ruházati termékek
 • ajándékok

A termékekre vonatkozóan megjelenített bruttó árak tartalmazzák a törvényben előírt áfát, azonban nem tartalmazzák a házhoz szállítás díját.

Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra!

4./ RENDELÉSI INFORMÁCIÓK / ONLINE PÉNZTÁRCA

MINIMÁLIS VÁSÁRLÁSI ÖSSZEG: 3000.-Ft.

Rendelést kizárólag a webáruház rendszerén keresztül tudunk elfogadni, de a már leadott rendelését telefonon is tudja módosítani munkatársunk segítségével. A megrendelés módosítására vagy lemondására a számla kiállításáig van lehetősége.

 

5./ A MEGRENDELÉSEK FELDOLGOZÁSA 

A megrendelések feldolgozása munkanapokon történik 09.00 – 16.00 óráig.

A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő munkanapon kerül feldolgozásra.

Ügyfélszolgálatunk minden esetben visszaigazolja, hogy mikor tudja teljesíteni a megrendelését. Általános teljesítési határidő, a visszaigazolástól számított 2-14 munkanapon belül történik.

A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek. Cégünk nem vállal felelősséget az esetleges technikai ismertetők a beszállító, vagy rajta kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli változása miatt.

Fenntartjuk a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítés kizárólag a megrendelővel történő egyeztetést követően kerülhet sor! A termék vételárának előre történő kiegyenlítése esetén visszautalásra kerül az összeg küldőjének részére. Amennyiben a megrendelés elküldését követően nem kap a megadott e-mail címre visszaigazolást, javasoljuk ellenőrizze a SPAM (levélszemét) mappát a levelező rendszerében. Amennyiben nem kapta meg a visszaigazolást, kérjük vegye fel a kapcsolatot velünk a megadott elérhetőségeken.

6./ A MEGRENDELT TERMÉKEK FIZETÉSI LEHETŐSÉGEI:

 • utánvéttel:utánvétes fizetés esetén a csomag átvételekor a futárnak kell kifizetni. A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítője és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz.
 • előreutalással:előreutalásos fizetés esetén a visszaigazolásban közölt összeget Ön átutalja a visszaigazolásban megadott bankszámla számra. Az összeg tartalmazza az áru értékén felül a szállítási díjat is, tehát a futárnak már nem fizet semmit. Az árut az összeg beérkezése után adjuk át a futárnak.

A csomag értékének előre történő kiegyenlítése esetén a házhoz szállítás díja kedvezőbb.

 • bankkártyával a K & H Bank rendszerén keresztül
 • készpénzzel: személyes átvételkor csak készpénzzel tud fizetni

Kérjük a csomagot kézbesítéskor a futár előtt szíveskedjék megvizsgálni, és a csomagoláson esetlegesen észlelt sérülés esetén kérje jegyzőkönyv felvételét, és ne vegye át a csomagot.

 Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt nem áll módunkban elfogadni!

 

7./ HÁZHOZ SZÁLLÍTÁS, INFORMÁCIÓK

Webáruházunk megrendeléseit a Postai csomag; GLS futárszolgálatok kézbesíti. A csomagok kézbesítése munkanapokon történik 8-17 óra közötti időszakban. Amennyiben ebben időszakban nem tartózkodik otthon, szállítási címként célszerű (amennyiben van rá lehetősége) munkahelyi címet megadni. Az  át nem vett csomagok szállítási költségét a megrendelőre terheljük

GLS: A megrendelés feladására - fizetés függvényében - másnap sor kerül, így a csomag már a feladást követő munkanapon kiszállításra kerül.

Postai csomag: A megrendelést minden héten csütörtökön adjuk fel. A kiszállítási idő általában 2 munkanap a csütörtöki feladástól számítva, melyre nincs garancia.

Postai csomagfeladásnál külön díjként postázási, csomagolási díjat számítunk fel, mely csomagonként 500 Ft.

8./ HÁZHOZ SZÁLLÍTÁS DÍJSZABÁSA

A futárszolgálatok által kiszállított csomagok után, a következő díjakat számoljuk fel:

 •  1990-6000 Ft/csomag

 AZ UTÁNVÉT KEZELÉS DÍJA, AMIT MINDEN UTÁNVÉTTEL KÉZBESÍTETT CSOMAGNÁL FELSZÁMÍTUNK

GLS: 946 Ft/csomag

Postai csomag: 1481 Ft/csomag

A megrendelés elküldésével fizetési kötelezettsége keletkezik. Kizárólag abban az esetben rendelje meg a kívánt termékeket, amennyiben utánvétes fizetés esetén, a csomag átvételekor ki tudja fizetni annak díját a futárnak!  Át nem vett, visszaküldött csomagok esetén, az újra küldését kizárólag a csomag ellenértékének előre történő átutalása – kiegyenlítése esetén áll módunkban ismételten elindítani!

9./ KELLÉKSZAVATOSSÁG

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön a Balatonhelp Nonprofit Kft. hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön - választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Balatonhelp Nonprofit Kft. nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

10./ TERMÉKSZAVATOSSÁG

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – a 9. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

11./ JÓTÁLLÁS

A Vállalkozást az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet mellékletében felsorolt terméktípusokra vonatkozóan jótállási kötelezettség terheli. A jótállás időtartama alatt a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

A jótállás időtartama egy év, amely a termék fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a Vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.

A Vállalkozás egyes termékekre vonatkozóan önkéntes jótállást is vállalhat, amelynek időtartama a fenti kormányrendelet szerinti időtartamnál hosszabb is lehet.

A Vállalkozás az egyes termékekre vonatkozó jótállás időtartamát legkésőbb a termék Vásárló általi átvételekor adott jótállási jegyen szereplő adatok útján közli.

12./ ELÁLLÁSI/FELMONDÁSI JOG GYAKORLÁSA 

A fogyasztó 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.

Az elállási/felmondási határidő, a termék átvételének napjától számított 14 nap.

Ha a fogyasztó elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) az balatonhelp@balatonhelp.hu email címre, vagy az alábbi címre:

Balatonhelp Nonprofit Kft.

8226 Alsóörs, Alkotás köz 1.

Ezt követően küldje vissza a csomagot az

Balatonhelp Nonprofit Kft.

8226 Alsóörs, Alkotás köz 1. címre.

 

Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ban meghatározott elállási és felmondási jogot a rendeletben foglaltakkal összhangban gyakorolta.

13./ AZ ELÁLLÁS/FELMONDÁS JOGHATÁSAI

Ha a fogyasztó eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott). A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja, e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

Ön köteles számunkra terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.

A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli.

Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

14./ NEM ILLETI MEG A FOGYASZTÓT AZ ELÁLLÁSI / FELMONDÁSI JOG:

 

 • Olyan termék esetén, melynek ára a vállalkozás által nem irányítható pénzpiai mozgások, ingadozásoktól függ.
 • Kifejezetten a fogyasztó kérésére, az ő által szabott igények alapján egyedi kérésének megfelelően került előállításra.
 • Romlandó vagy minőségét rövid ideit megőrző termékek.
 • Hang, illetve kép, vagy szoftver esetén, ha a csomagolását felbontotta.
 • Olyan zárt csomagolású termékek esetén amelyek egészségvédelmi vagy higiéniai okokból a védőcsomagolás felbontását követően nem küldhető vissza

 Ki a  Fogyasztó?

 Fogyasztón az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személyt kell érteni.

 Nem minősül fogyasztónak: az egyéni vállalkozó, egyéni cég, gazdasági társaság, jogi személyek, jogi személyiség nélküli szervezetek, társasházak.

 

15./  A MEGRENDELÉS ELKÜLDÉSÉHEZ, RÖGZÍTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES - MEGADANDÓ ADATOK

 •  
 • név
 • e-mail cím
 • telefonszám
 • irányítószám
 • település
 • utca, házszám
 • emelet, ajtó

Eltérő szállítási és számlázási cím esetén ezen adatok külön megadhatóak számlázásra és szállításra vonatkozóan is.

A megrendelés folyamán rögzített adatokat a Balatonhelp Nonprofit Kft. a megrendelés teljesítéséhez használja fel. Az egyes informatikai rendszerek által, a webáruház oldalain leadott megrendelésből készült számla adatai a rendelés leadása folyamán megadott adatokkal rögzítésre és tárolásra kerülnek a hatályos számviteli törvényben meghatározott időszakra (5 év).

Adatai törlését, módosítását bármikor kérheti írásban az balatonhelp@gbalatonhelp.hu  email címen, vagy elérhetőségeink valamelyikén. Az adatok törlése az igény beérkezését követően 10 munkanapon belül megtörténik. Az adatbeviteli hibák javítása a megrendelés elküldését megelőzően lehetséges. A megrendelés elküldését követően elérhetőségeinken kérhető az adatbeviteli hibák javítása.

16./ REGISZTRÁCIÓKOR MEGADANDÓ ADATOK

A webáruházban történő vásárláshoz nem szükséges regisztráció, azonban a regisztráció elvégzésével későbbiekben visszakeresheti már leadott megrendeléseit, újra rendelheti a termékeket. A regisztráció során megadott adatokat azok törlésének kéréséig tároljuk.

 • e-mail cím
 • használni kívánt jelszó
 • név
 • telefonszám
 • irányítószám
 • település
 • utca, házszám
 • emelet, ajtó

Eltérő szállítási és számlázási cím esetén ezen adatok külön megadhatóak számlázásra és szállításra vonatkozóan is. Regisztrált fiókhoz tartozó megrendelésekhez az alábbi adatok kerülnek rögzítésre - tárolásra:

 • eddigi vásárlások (azonosító, megrendelés dátuma, végösszeg, rendelés állapota, megrendelt termékek listája)
 • kedvenc termékek (amennyiben a regisztrációt követően belépett és elhelyezett kedvencek közé termékeket)
 • regisztrációhoz tartozó belépési adatok (jelszó titkosított formában),
 • számlázási és szállítási adatok módosításának lehetősége,
 • korábban megadott adatok

 

17./ STATISZTIKAI ADATOK, COOKIE-K (SÜTIK)

A webáruház böngészése folyamán technikai információk kerülnek rögzítése statisztikai célokból. (IP cím, látogatás időtartama, stb). Ezen adatokat a Balatonhelp Nonprofit Kft. kizárólag jogilag hitelesen indokolt, és alátámasztott esetben adja át a hatóságok részére. A Balatonhelp Nonprofit Kft. által használt statisztikai eszköz a Google Analytics. A Google Analytics adatkezelési irányelvei megismerhetőek a : http://www.google.com/analytics weboldalon.

  

A szolgáltatás igénybevételéhez cookie-k engedélyezése szükséges. Amennyiben nem szeretné engedélyezni a cookie-k használatát, letilthatja a böngészője beállításaiban (Beállítások menüpont). Cookie-k tiltása esetén a szolgáltatás bizonyos elemei csak részben, vagy egyáltalán nem használhatóak.

A cookie egy olyan fájl, amelyet a webáruházat kiszolgáló szerver küld a felhasználó böngészőjének, és amelyet a felhasználó számítógépe tárol. A cookie-ban személyes adat nem kerül tárolásra. A cookie-ban tárolt adatok: kosár tartalma, munkamenet azonosító, elmúlt-e már 18 éves kérdésre történő válasz. A cookie-ban tárolt munkamenet azonosító az oldal bezárásáig, a további adatok a felhasználó által a saját böngészőjében történő törlésig került tárolásra.

ADATVÉDELEMI TÁJÉKOZTATÓ

A személyes adatok feldolgozásának alapja az érintett hozzájárulása a kereskedelmi üzenetek küldéséhez, valamint online kereskedő közvetlen marketing céljából végzett tevékenységéhez.

 

A személyes adatok védelme

 

1./ AZ ADATKEZELŐ AZONOSÍTÁSA ÉS KAPCSOLATI ADATAI

 • 1. Az Ön személyes adatainak kezelője a Balatonhelp Nonprofit Kft. (a továbbiakban csak „adatkezelő”), székhelye: 8226 Alsóörs, Alkotás köz 1.cégjegyzékszáma: 19-09-520882
 • 2. Az adatkezelő elérhetőségei: Kézbesítési cím: 8226 Alsóörs, Alkotás köz 1.Email-cím: balatonhelp@balatonhelp.hu  Telefonszám: 06 30 538 2151
 • 3. Az adatkezelő nem nevezett ki adatvédelmi tisztviselőt.

2./ A SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSÁNAK JOGALAPJA

 • 1. Az Ön személyes adatai feldolgozásának jogalapja az Ön hozzájárulása, amelyet ezúton adott az adatkezelő számára, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlamenti és Tanácsi (EU) 2016/679 rendelet (általános adatvédelmi rendelet) 6.cikke /1/ bekezdésének a) pontja értelmében (a továbbiakban: „Rendelet”).

 

3./ A SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSÁNAK CÉLJA

 • 1. A személyes adatok feldolgozásának célja a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges azonosítás, a szolgáltatás illetve a megrendelés teljesítése, üzleti kommunikáció, valamint az adminisztrátor részéről az Ön személyére irányuló egyéb marketing tevékenységek végzése.
 • 2. Az adatkezelő részéről nem kerül sor automatikus egyéni döntéshozatalra a rendelet 22. cikke értelmében.

  4./ A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK IDŐTARTAMA

 

 • 1. Az adatkezelő a személyes adatait 5 évig tárolja, illetve maximum addig, amíg Ön vissza nem vonja a személyes adatai feldolgozásához adott hozzájárulását (az e célból történő feldolgozáshoz).

 
5./ A SZEMÉLYES ADATOK TOVÁBBI KEDVEZMÉNYEZETTJEI

 

 • 1. Személyes adatainak további kedvezményezettjei az UNAS Online Kft. (a szerver kezelője és fenntartója, az adatközpont üzemeltetője, valamint a webáruház készítője, és fenntartója),  a MPL, a GLS futárszolgálatok mint a szállítás lebonyolítói, a K & H Bank, a bankkártyás fizetéshez kapcsolódóan

 
 6./ AZ ÉRINTETTEK JOGAI

 

 • 1. A rendeletben meghatározott feltételek szerint Ön jogosult:
  - az adatkezelőtől hozzáférést kérni személyes adataihoz
  - személyes adatainak helyesbítésére
  - kifogást emelni személyes adatainak feldolgozása ellen
  - személyes adatait áthordozni
 • 2. Joga van bármikor visszavonni hozzájárulását, amelyet személyes adatai feldolgozásához adott az adatkezelőnek. Ez azonban nem érinti személyes adatai feldolgozásának jogszerűségét a hozzájárulás visszavonása előtt. Személyes adatai feldolgozásához adott hozzájárulását az balatonhelp@balatonhelp.hu  e-mail címen vonhatja vissza.
 • 3. Ha úgy ítéli meg, hogy személyes adatainak feldolgozása ellentmondott vagy ellentmond a rendeletben foglaltaknak, jogában áll többek között panaszt tenni a felügyeleti hatóságnál.
 • 4. Ön nem köteles átadni személyes adatait. Személyes adatainak átadása nem törvényben vagy szerződésben foglalt követelmény.

 

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

posta cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

cím: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

URL: http://naih.hu

 

 

A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a polgári törvénykönyv, 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet, és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. rendelkezései az irányadók.

A webáruház oldalainak böngészésével, továbbá megrendelésének rögzítésével elfogadja a Balatonhelp Nonprofit Kft.  általános szerződési feltételeit, adatkezelési nyilatkozatát.

ELÁLLÁSI NYILATKOZAT - MINTA

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és

juttassa vissza)

A csomagot az alábbi címre küldheti vissza.

 

Címzett:

Balatonhelp Nonprofit Kft.

8226 Alsóörs, Alkotás köz 1.

 

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk

elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére

vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

 

Szerződéskötés (Megrendelés) száma, időpontja /átvétel időpontja:

 

 

A fogyasztó(k) neve:

 

 

A fogyasztó(k) címe:

 

 

A fogyasztó(k) bankszámla száma, ahova a visszautalást kéri(k):

 

 

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

 

 

 

Dátum:………………………………….